• Català
  • Castellano
  • English (United Kingdom)

logo

CRUMA
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Els Nostres Serveis Reclutament i Sel·lecció Avaluacions Individuals
Avaluacions Individuals

Per tots és conegut els esforços que els processos de selecció comporten i la inversió que suposen, tant en temps com en diners, però el que també és habitualment acceptat és la gravetat de les conseqüències que es deriven d'una inadequada elecció i els beneficiosos resultats que , en cas contrari reporta a la pròpia organització, compensant amb escreix els esforços inicials.

Però, perquè els resultats siguin els esperats, hem de considerar el procés de selecció - avaluació, com un procés continu, estructurat i fonamentat en uns criteris uniformes que, respectant les peculiaritats de cada selecció particular, permetin establir un sistema o política comuna acceptada i aplicada a l'empresa.

El procés d'Avaluació Individual, permet assolir els següents objectius:

  • Limita al màxim el marge d'error mitjançant l'aplicació d'un procediment ajustat i adequat a cada cas.

  • Incorporar o promocionar al lloc de treball, candidats vàlids que contribueixin a la millora del potencial humà existent.

  • Considerar l'Avaluació com una fase important de la promoció interna dins de la política de Recursos Humans i de l'Organització, entenent-la com un aspecte clau en el desenvolupament professional, tant per a les persones que van a ocupar un lloc de treball com per la pròpia organització .

Aconseguits els objectius, les repercussions són immediates, aconseguint uns resultats positius i tangibles tant en la persona avaluada com per a les persones que componen la resta de l'organització.

Avaluacions externes, és a dir de candidats pre-seleccionats per l'empresa client amb interès a disposar de majors aportacions i a poder contrastar parers en la decisió de la millor adequació persona-lloc.

Avaluacions internes, davant situacions de reorganitzacions de l'estructura o davant possibilitats de promoció, comptant amb candidatures procedents de la plantilla de l'empresa client i de les que es desitja una visió externa alhora de poder avaluar capacitats dels candidats que no han estat posades de manifest en les funcions desenvolupades amb anterioritat.

Ajudem a prendre la decisió més adequada, per a l'organització client, per al candidat i per a l'equip, sense falses esperances, amb objectivitat, independència i professionalitat.Desitjo més informació

 

empleo

empleo


newsletter

Si vol rebre quinzenalment documents i articles agrupats en diferents temàtiques, sel·leccioni aquelles que siguin del seu interès i subscrigui's:

Informes evolución económica
Estudios sectoriales
Noticias legales
Management (RRHH, Marketing, Finanzas, Calidad...)