• Català
  • Castellano
  • English (United Kingdom)

logo

CRUMA
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Els Nostres Serveis Reclutament i Sel·lecció
Reclutament i Selecció

En els últims anys hem observat com, la capacitat de reclutar i atreure professionals, mantenir el seu nivell de motivació davant el procés de selecció, i fidelitzar després de la seva incorporació a les empreses, ha vingut configurant-se com un factor cada vegada més important i previsiblement més decisiu en el futur immediat.

Són diversos els aspectes que s'han de tenir en compte i que degudament estructurats, presentats i argumentats, reforçaran la imatge de l'empresa client cap als candidats i l'interès en formar part de l'organització client.

Assessorem per tant, també en aquest sentit i en aquesta etapa, en l'estratègia i metodologia més convenient a seguir, en funció de diversos paràmetres per abordar processos de Reclutament i Selecció amb la finalitat de cobrir les posicions de diferents nivells i àrees funcionals que demanen les empreses i institucions.

 

Conegudes i compreses les diverses variables empresarials que diferencien la seva empresa, concretem aspectes competencials, tant tècnics com personals òptims per a la cobertura del lloc i el posterior desenvolupament de funcions amb garantia d'èxit, que només serà possible mitjançant una correcta i professionalitzada avaluació del candidat com a persona i com a professional.

Com firma de referència i líder en serveis professionals, dispossem d'un ampli ventall i accés al mercat de candidats a escala nacional, amb una base de dades pròpia superior als 75.000 currículums, garantint una absoluta reserva tant per als nostres clients com per als candidats, d'acord amb el nostre codi ètic de conducta.

Utilitzem diverses i variades vies de reclutament acord amb el nivell del lloc o funció, àrea funcional, sector d'activitat de l'empresa client, o també l'experiència o recorregut professional requerit als candidats, perquè un dels nostres principis es basa en la idea "la persona adequada per al lloc adequat",  constituint una de les bases de contribució als resultats de la seva empresa.

Les pràctiques utilitzades són àmplies i s'adapten a cada procés, tenint sempre un paper rellevant en qualsevol d'ells, les fases de les entrevistes per competències i d'incidents crítics.

La metodologia que apliquem, un cop identificats els millors candidats del mercat, inclou:

  • Evaluació dels seus antecedents, a través d'una anàlisi crítica del seu currículum.
  • Avaluació tècnica dels candidats, realitzada pels especialistes de la nostra firma amb formació i experiència en l'àrea d'activitat del professional a seleccionar.
  • Avaluació de personalitat, potencial i aptituds, realitzada per professionals altament capacitats en l'ús d'eines de provada fiabilitat.
  • Informes exhaustius tecnic-professionals de les persones avaluades, ajustats a informacions reals i contrastades.
  • Assessorament permanent en la fase d'entrevistes i en el moment de la selecció final.

Processos de Selecció de Personal objectius, àgils, garantits, permetent accedir al més ampli mercat de candidats potencials amb procediments fiables per detectar els millors professionals experimentats per avaluar-los.

Actuem com a partners dels nostres clients, aportant solucions reals i a mida.

 

empleo

empleo


newsletter

Si vol rebre quinzenalment documents i articles agrupats en diferents temàtiques, sel·leccioni aquelles que siguin del seu interès i subscrigui's:

Informes evolución económica
Estudios sectoriales
Noticias legales
Management (RRHH, Marketing, Finanzas, Calidad...)