• Català
  • Castellano
  • English (United Kingdom)

logo

CRUMA
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Els Nostres Serveis Head Hunting
Enfoc d'un procès de Head Hunting

«Un excel-lent Equip Directiu, Comitè o Consell, és molt més que una relació de noms més o menys destacats. Els Comitès d'Alt Rendiment són equips ben equilibrats que combinen experiències diverses, amb habilitats i capacitats dels seus components, orientant-se cap els objectius estratègics de les empreses a les que serveixen ».

Perquè l'èxit de la seva empresa està en mans dels seus directius, busquem aquells amb major nivell d'experiència i capacitat en lideratge i treball en equip, dins dels millors en cada sector.

Aquest procediment de reclutament i selecció té com a objectiu, l'obtenció de personal executiu i directiu de major nivell dins de les estructures de les empreses, que arrisquen de manera important, com a mínim en temps i cost.

Davant de qualsevol missió, el nostre primer objectiu és poder definir amb la major profunditat possible, el lloc que es desitja cobrir, el perfil de la persona que «es busca«, així com la filosofia i cultura de l'empresa, necessitats, objectius, estratègia, etc.

És important que aquesta definició es faci de manera conjunta entre client i consultor. Són tots ells, factors crítics dels quals dependran les possibilitats d'èxit en l'elecció del candidat.

En la següent fase i després d'un selectiu "Mapping" d'empreses, l'equip Consultor identifica els candidats possibles per, posteriorment, avaluar objectivament, mantenir les reunions d'avaluació, presentació i aprofundiment sobre el projecte, presentació dels informes al client, i acompanyament i negociació final en l'acord entre client i candidat.

El procés de captació o de «headhunting» es distingeix d'un procés de selecció normal en diversos aspectes:

• No ens recolzem en anuncis d'ofertes d'ocupació, ni en premsa, ni a Internet.

• La recerca és directa. El client ens diu el lloc que necessita cobrir i localitzem els millors professionals situats en aquest lloc dins del mercat.

• Per tant arribem al directiu i no a l'inrevés.

• Per arribar-hi, utilitzem diversos mitjans al nostre abast, per, un cop localitzat, mantenir entrevistes personalitzades en què puguem plantejar-li el projecte ofert, i valorar la seva candidatura.

• Utilitzem altes dosis de discreció i confidencialitat, tant de cara al candidat com a l'empresa.

Aportem un destacat coneixement del mercat de directius d'Espanya, adquirit per CRUMA després dels 28 anys d'important activitat en l'especialitat de Recerca de Directius i per l'experiència aportada pels Socis Directors i pels Project Managers, destacant-se la recerca de CEO i directius de primera línia executiva per a organitzacions tant públiques com privades.

L'equip que intervé posseeix els requisits quant a experiència i, una xarxa global de candidats per localitzar els líders més qualificats per a la filosofia del negoci a la qual s'han d'incorporar en una varietat d'indústries.

Un enfocament professional, àgil, d'elevada confidencialitat i èxit garantit.

Un augment creixent en protegir interessos d'accionistes i una major professionalització observada en les empreses familiars, ha desembocat a l'aparició d'un nombre major de professionals pertanyents a Consells d'Administració o òrgans d'assessorament als equips de Direcció.


L'activitat de Captació Directiva s'ha convertit en una activitat i esforç d'equip més que en un esforç individual.

La gestió de les relacions és vital, però l'execució de les cerques és qüestió, no de l'individu que té una bona xarxa de contactes, sinó més d'un «especialitzat equip de treball».

Actuem, en fi, amb discreció, contactant amb directius amb experiència en la seva funció i en casuístiques, situacions o reptes semblants als que es plantegen a l'empresa client, establint el valor del directiu en el mercat.

Quan és aconsellable un procés de Head Hunting.

Avui, el repte de les empreses en la lluita per obtenir una major competitivitat a curt ia llarg termini, juntament amb la disponibilitat i cada vegada més avançades noves tecnologies i una globalització en ple desenvolupament, han ampliat l'univers i les possibilitats d'accedir a més nombre de consellers, directius, investigadors, etc. augmentant per tant la disponibilitat pel que fa al nombre de professionals. D'altra banda,

gairebé un terç dels processos confiats pels nostres clients, incorporen la participació o cobertura del lloc per dones directives, àrea en la qual l'equip de Consellers de Direcció de CRUMA, ha desenvolupat una particular experiència i reputació pels resultats de creativitat i èxit.

Per arribar-hi, es fa necessari per tant, utilitzar vies actives de reclutament, a través de bases de dades pròpies, xarxes de Networking i altres fonts (tant internes com externes) que van conformant i actualitzant el saber fer de la nostra activitat.Quins elements s'han de tenir en compte en contractar una firma Consultora, especialitzada en Head Hunting?.

A més de la capacitat de convocatòria, de reclutament i / o de credibilitat de l'empresa Consultora, complint en moltes ocasions amb requisits d'elevada confidencialitat, és un factor no menys important per dur a terme amb èxit qualsevol projecte, la capacitat de captar l'atenció i motivar els professionals que compleixen amb els requisits formatius, itinerari professional, experiències i habilitats requerits per a la cobertura del lloc.


Així mateix, es fa necessari una elevada experiència per part de l'equip Consultor en les tasques de l'anàlisi del projecte per tal de plantejar una estratègia d'informació i comunicació convenient, que mantingui l'alt nivell de confidencialitat necessari en cada etap

a del procés.

Es tracta de mantenir un alt nivell de motivació i posar de manifest la capacitat persuasiva dels Consultors, per altra part decisiva, en qualsevol projecte d'aquestes característiques.

La nostra sòlida experiència a través dels 28 anys de presència en el mercat i uns principis ètics de què ens hem fet creditors, ens permeten desenvolupar la nostra activitat amb absoluta discreció, integritat i vocació de servei cap als nostres clients i candidats.

El nostre objectiu fonamental és assessorar i guiar els nostres clients en la identificació i incorporació de consellers, directius i professionals amb talent, que aportin seguretat i un valor durador a les seves organitzacions així com l'assoliment dels èxits que es pretenen.

Desitjo més informació

 

empleo

empleo


newsletter

Si vol rebre quinzenalment documents i articles agrupats en diferents temàtiques, sel·leccioni aquelles que siguin del seu interès i subscrigui's:

Informes evolución económica
Estudios sectoriales
Noticias legales
Management (RRHH, Marketing, Finanzas, Calidad...)