• Català
  • Castellano
  • English (United Kingdom)

logo

CRUMA
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Els Nostres Serveis Formació Comunicació Interna
Comunicació Interna

Els caps juguen un paper clau en el pla de comunicació interna. Ben dissenyat, permet aliniar als treballadors amb l'estratègia de la companyia i obtenir millors resultats.

Comunicar internament consisteix en desenvolupar en les relacions de treball un entorn de sinceritat, d'escolta, i de circulació de la informació. La habilitat d'escoltar a l'altre es fonamental per obtenir el feedback i conseqüentment que existeixi comunicació.

La comunicació interna ha de ser entesa per la direcció en termes d'estratègia. El seu objectiu fonamental es ajudar a millorar els resultats de les companyies integrant als treballadors en un projecte comú, fomentant la participació, fent forta la cultura organitzativa i, sobretot, manifestant una clara voluntat per part de l'empresa d'instaurar una transparència informativa i de gestió.

Un procés continuu

Tenir un pla de comunicació intern és imprescindible per aliniar a les persones d'una organització amb la seva estratègia. Aquesta serveix, en primer lloc, per aclarir les necessitats i prioritats: què hem de comunicar, a qui i perquè. En segon lloc, s'han d'establir els detalls operatius: com, quan i on.

El pla de comunicació, tot i que tingui un objectiu en determinades situacions, ha de ser part d'un procés continuu. Els seus objectius son l'eficàcia operativa que les persones comprenguin i actúin en línia amb la direcció marcada i la eficàcia social per involucrar als empleats reforçant el diàleg a l'empresa.

Els quadres juguen un paper determinant a la xarxa de fluxes de la informació. La comunicació directa a través dels quadres és la més important. Han d'actuar com eix central a la majoria de les transmissions descendents, ascentents i transversals. Han de demostrar una clara actitut de servei al seu equip, facilitant i creant fluxes d'intercanvis d'idees i opinions.

Quan comunicar es tasca de tots

L'importància que té una comunicació interna eficaç a la base de las empreses es reflexa desde fa anys en les numeroses i novedoses iniciatives per potenciar-la i millorar-la: departaments dedicats exclusivament a tal finalitat, portals de l'empleat, intranet, cursos de formació...

Però, sobre el terreny i en el treball diari, les questions de fons son unes altres: Quines habilitats concretes ha de tenir un professional de la comunicació? Quines competencies i tasques ha d'assumir en cada moment? A quin departament ha d'estar inscrit? La resposta ha de buscar-se en la estratègia de les propies organitzacions, en la importància que concedeixin a la comunicació interna i en el paper que decideixen assignar als directius responsables de fer-la efectiva.

No és fàcil: s'han de superar les barreres

"L'informació es poder" és una frase que es porta a vegades a les màximes conseqüències a les empreses, creant-se verdaders regnes de Taifes, rivalitats entre àrees, enormes burocràcies per comunicar coses intrascendets i, sobretot, la creença d'alguns caps de creure saber el que li convé conèixer al seu equip.

Al marge dels caps, que impossibiliten sovint la comunicació descendent i ascendent, les empreses tampoc gestionen la informació transversal entre les diferents àrees de negoci, el que dificulta la cohesió i eficiència. El primer pas per trancar les barreres de la comunicació interna és que la alta direcció s'hi comprometi. Per altra banda, la sobrecàrrega d'informació també pot ser un problema. Els avenços tecnològics permeten a la empresa acostar-se a l'empleat i viceversa però, en ocasions, es dona una sobreinformació poc personalitzada.

Desitjo més informació

 

empleo

empleo


newsletter

Si vol rebre quinzenalment documents i articles agrupats en diferents temàtiques, sel·leccioni aquelles que siguin del seu interès i subscrigui's:

Informes evolución económica
Estudios sectoriales
Noticias legales
Management (RRHH, Marketing, Finanzas, Calidad...)