• Català
  • Castellano
  • English (United Kingdom)

logo

CRUMA
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Els Nostres Serveis Consultoria Organitzativa Estudis de Clima i Satisfacció
Estudis de Clima i Satisfacció laboral

Independentment de la necessitat que tenen els directius de les empreses, de conèixer la veritat del que succeeix a l'organització, què pensen i senten els seus treballadors, auscultar de manera directa les seves opinions, és un símptoma inequívoc de maduresa empresarial i directiva.

El coneixement proper de la percepció que tenen els treballadors en relació a elements com oportunitats de desenvolupament, concil·liació vida professional/vida personal, relació amb superiors, identificació amb objectius, valors, comunicació,... permet acostar pràctiques en l'empresa més ajustades al que realment valora l'equip humà.

Les característiques individuals (interessos, actituts), les del treball (inherents al treball a desenvolupar) i la de la situació del treball (factor ambient) per indicar-ne algunes, son factors que incideixen i afecten al clima organitzacional.

Afrontar projectes d'aquestes característiques, suposa destinar temps i recursos, però els seus resultats a través de millores en el lideratge, augment del coneixement mútuu, informació i comunicació, identitat dels membres, direcció i orientació a objectius, etc. superen amb escreix aquells.

Diverses son les teories que en torn al Clima Organitzacional s'han escrit i s'han debatut, i totes elles aporten en algun dels seus punts elements certs  en el panorama i entorn empresarial.

En algun dels aspectes del raonament concluient, en relació a la Teoria Y, estem plenament d'acord, si una organització proveeix l'ambient i les condicions adequades per al desenvolupament personal i  l'assoliment de les metes i objectius personals, les persones es comprometràn a aconseguir les metes i objectius de l'organització i s'aconseguirà la anomenada integració.

El Clima laboral, per tant, té sens dubte, repercusions en el comportament laboral.

El clima organitzacional o laboral, és clau per l'èxit d'una empresa perquè condiciona les actituts i el comportament dels seus treballadors.

Per això les empreses i institucions requereixen comptar amb mecanismes de medició periòdica del seu clima organitzacional. Aquests tipus d'estudi permet saber com son percebudes les organitzacions per els seus públics interns, si la seva filosofia és compresa i compartida pel seu personal, quins problemes de comunicació confronten i, entre altres aspectes, com funcionen les diferents relacions que s'estableixen entre el personal i els seus caps.

Una medició d'aquest tipus comprén normalment només una fase quantitativa però eventualment, pot requerir d'una etapa qualitativa per profunditzar en els objectius de l'investigació.

Donada la seva naturalesa, el més recomanable es que aquesta sigui realitzada per una entitat externa a l'empresa amb la fi d'evitar possibles pressions o filtracions d'informació i per neutralitzar la desconfiança i resistències que podria tenir el personal per participar.

Desitjo més informació

 

empleo

empleo


newsletter

Si vol rebre quinzenalment documents i articles agrupats en diferents temàtiques, sel·leccioni aquelles que siguin del seu interès i subscrigui's:

Informes evolución económica
Estudios sectoriales
Noticias legales
Management (RRHH, Marketing, Finanzas, Calidad...)