• Català
  • Castellano
  • English (United Kingdom)

logo

CRUMA
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Política de privacitat
Politica de privacitat

Continguts i condicions d'accés d'aquest lloc web

CRUMA (en endavant el titular) posa a disposició dels usuaris i usuàries de la xarxa d'internet informació, tenint en compte que, malgrat la diligència de la seva preparació, pot contenir eventualment imprecisions o errors. I amb això vol donar a conèixer l'activitat comercial i mercantil que realitza.

Tituralitat aquest lloc web.

Les dades identificatives del responsable del web són els que figuren a continuació.

CRUMA Gran Via Carles III, n º 84 planta 7a

08028 Barcelona

Tel: 93 409 21 15

info@cruma.com

Condicions d'accés

Amb l'accés i la utilització del web, s'interpreta que l'usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut d'aquestes Condicions Generals en la versió publicada a la web al moment d'accés.

Manifestacions i garanties de caràcter general.

El titular manifesta i garanteix que la web disposa de la tecnologia (software i hardware) necessària, a data d'avui, per a l'accés i la seva utilització. Tot i això, el titular no garanteix l'eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercera persona, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'Usuari / Usuària. L'Usuari accepta que la web ha estat creada i desenvolupada de bona fe. El titular amb informació procedent de fonts internes i externes, l'ofereix en el seu estat actual als Usuaris, amb la possibilitat que contingui imprecisions o errors. Per això, l'Usuari exonera el titular de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que la web pogués produir-li durant la navegació per aquesta. Per la seva banda, l'Usuari / a garanteix que, qualsevol que sigui l'activitat que desenvolupa per mitjà del web, s'adequarà a la llei, la moral, a l'ordre públic, als bons costums i en cap cas no resultarà ofensiva per al bon nom i la imatge comercial del titular, per a la resta d'Usuaris de la web o per a tercers. Per la seva banda, l'Usuari es compromet a no obstaculitzar el bon funcionament de la web de cap manera i, especialment, a no sobrecarregar de forma indeguda l'amplada de la banda o qualsevol altre element tècnic susceptible de patir danys, a no transmetre a la web, o a través d'ella, cap element susceptible de contenir un virus informàtic o cap altre element susceptible de danyar, interceptar o interferir totalment o parcialment la web.

Vincles o enllaços hipertextuals a la web.

Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (a partir d'ara link) a la web s'han d'assegurar i s'han de comprometre al respecte de les regles del titular sobre enllaços. Les esmentades regles consisteixen en:

-Disposar d'explicita autorització escrita per part del titular d'aquest lloc.

-No realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, a la moral o als bons costums, -No establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans i, en general, que puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge del titular o dels seus clients. La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que el titular promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web. Per la seva banda, la web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web que no estiguin gestionats pel titular. El titular no exerceix cap control sobre els esmentats portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut.

Drets de propietat intel · lectual i industrial.

Tots els continguts de la web (incloent, sense caràcter limitador, dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del titular, o dels proveïdors de continguts (indicats al peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial), que han estat objecte de llicència o cessió per part dels mateixos proveïdors i es troben protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel · lectual i industrial.

La compilació (entenent com a tal la recopilació, disseny, ordenació, i muntatge) de tot el contingut del web és propietat exclusiva del titular i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel · lectual. Tot el programari utilitzat en l'ús i el desenvolupament de la web és propietat del titular o dels seus proveïdors de programari (indicats al peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial) i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel · lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips del titular que apareixen a la web són titularitat del titular i es troben degudament enregistrats o en procés d'enregistrament. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o a la web poden ser marques registrades dels respectius i legítims titulars. Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat del titular o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de terceres persones sense l'autorització expressa dels titulars dels esmentats continguts.

La posada a disposició i l'ús de les dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat del titular o dels seus proveïdors (indicats al peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial) que figuren a la web no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor de l'Usuari.

El propietari del lloc reconeix la propietat del seu proveïdor de programari (indicat al peu del lloc com a raó fiscal o nom comercial) de tot el codi font utilitzat per a la creació d'aquest lloc.

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal del titular

El titular manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels usuaris / usuàries, i es compromet a la protecció de les dades personals dels Usuaris de la web. La protecció de dades s'estén a tot allò relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada per mitjà del web. En aquest sentit, el titular li garanteix, segons els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals. A aquest efecte, el titular garanteix que ha pres les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal · lacions, sistemes i fitxers, conforme al que estableix el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal, així com altres normatives de desenvolupament.

No obstant això, el titular pot revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, per mitjà dels seus sistemes informàtics, quan li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas. L'Usuari / a podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en els termes establerts a la LOPD, sent el responsable del fitxer que els tracta el propi titular, el domicili del qual s'especifica en les dades generals anteriorment indicats en aquesta pàgina. Per a la seva comoditat, podrà exercir el dret abans esmentat també per correu electrònic a l'adreça indicada al principi d'aquest text.