• Català
 • Castellano
 • English (United Kingdom)

logo

CRUMA
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
Inici Codi ètic corporatiu
Codi ètic corporatiu

CRUMA ha desenvolupat un Codi de Conducte Ètic corporatiu que proporciona un model d'actuació comú, dins del marc de referència dels Valors de la Firma. Ofereix una orientació ètica  intatxable que va més enllà dels simples requisits professionals, redundant en potenciar la nostra reputació corporativa i marca, millorant-se el servei al client.

Per les característiques personalitzades del nostres serveis, aixó com per les característiques tan peculiars dels mateixos, es va considerar oportú transmetre una serie d'aspectes que considerem rellevants per als nostres col·laboradors a la vegada que possibiliten donar uniformitat als comportaments dels nostres col·laboradors en les seves relacions amb els nostres clients.

No només fa falta conèixer i comprendre; el Codi ha de cumplir-se literalment i en el seu esperit.

Com a individuus se'ns anima a plantejar qualsevol dubte o problema a través dels canals apropiats.

Es prentén donar pautes i orientacions sobre les normes d'integritat i conducta professional; no es poden preveure totes les situacions a les que poden enfrentar-se les persones. En conseqüència, el present Codi no pretén ni substituir la responsabilitat i exigència de jutjar rectament ni la de demanar consell sobre la conducta professional adequada. Es recomana buscar oritentació i suport addicional en els responsables, d'aspectes relacionats amb la conducta professional.


Col·laborar en el manteniment del bon nom de CRUMA

 • Els nostres clients i col·legues confien en CRUMA sobre la base de la nostra competència i integritat professional, qualitats sobre les que es basa la nostra reputació. Nosaltres mantenim aquesta reputació.
 • Intentem prestar serveis únicament a aquells clients que tenim la capacitat d'atendre, que valoren els nostres serveis i que satisfàn els requisits d'integritat.
 • Quan ens dirigim a un públic que, raonablement, espera que parlem en representació de CRUMA en general manifestem l'opinió de CRUMA i no la propia.
 • Utilitzem tots els recursos de CRUMA i dels nostres clients, incloent els recursos físics, intel·lectuals i electrònics, de forma responsable i professionalment adecuada, i únicament amb finalitats lícites i permeses.

Comportament professional

 • Donem serveis professionals d'acord a les polítiques de CRUMA i a les corresponents normes tècniques i professionals.
 • Oferim únicament aquells serveis que podem prestar i ens esforçem per entregar com a mínim allò amb el que ens hem compromés.
 • Competim activament, només utilitzant mètodes legals i èticament acceptables.
 • Cumplim amb les nostres obligacions contractuals, informant sobre els nostres serveis i cobrant per ells de manera honesta.
 • Repectem la confidencialitat i privacitat dels nostres clients, del nostre personal i altres amb qui fem negocis. Cumplim amb la normativa i reglamentació aplicable i les normes professionals amb l'objectiu de mantenir apropiadament la confidencialitat i privacitat de la informació.
 • Procurem evitar conflictes d'interès. Quan s'identifiquen possibles conflictes d'interès i considerem que els interessos de les parts poden protegir-se implementant els procediments adecuats, així ho fem.
 • Valorem molt la nostra independència de criteri. Fem honor a la confiança que depositen en nosaltres els nostres cliernts i altres grups d'interès cumplint les disposicions establertes per les autoritats competents i les normes professionals, que estan disposades a permetrens desenvolupar la nostra activitat amb l'objectivitat necessària. En la nostra feina ens assegurem de que la nostra independència no es vegi compromesa, o pugui percebres com a tal. Fem front a les circumstàncies que menyscabin o semblin menyscabar la nostra  objectivitat. No es acceptable per nosaltres, sol·licitar, acceptar, oferir, prometre o pagar soborns.

Respecte pels demès

 • Tractem als nostres col·legues, clients i altres persones amb qui ens relacionem professionalment amb respecte, dignitat, equanimitat o cortesia.
 • Estem compromesos a mantenir un ambient de treball lliure de discriminació i acosament.
 • Tractem de compatibilitzar la feina amb la vida privada i d'ajudar als demès a fer-ho.
 • Invertim en la millora continua de les nostres habilitats i capacitats.
 • Proporcionem als nostres professionals un entorn segur de treball

Ètica social

 • Expressem els nostre suport als drets humans fonamentals i evitem participar en activitats econòmiques abusives pels drets humans.
 • Actuem de forma socialment responsable d'acord amb les lleis, utilitzacions o costums dels paisos en els que operem, i contribuïm de manera responsable al desenvolupament de la comunitat.
 • Aspirem a actuar de forma que l'impacte mediambiental de la nostra activitat professional es redueixi al mínim.
 • Proveïm el recolzament a activitats benèfiques, educatives i de serveis a la comunitat.
 • Estem compromesos a recolzar els esforços internacionals i locals per eliminar la corrupció i el delicte econòmic.

Les nostres reponsabilitats

Cadascún de nosaltres ha d'aplicar el Codi de Conducta i les polítiques de CRUMA de manera consistent i adecuada, i ajudar als demès a fer-ho. Quan es denunciï o existeixin suspites d'algun incompliment dels nostre Codi de Conducta, es prendràn mesures per investigar, i si correspon, corretgir la situació.

Se'ns anima a informar i expressar les nostres inquietuds i a fer-ho amb imparcialitat, honestidad i respecte. CRUMA té el compromís de protegir als seus membres contra les represàlies. Els que es trobin a la cadena de càrrecs son responsables de considerar els aspectes que siguin posats ens el seu coneixement.

Els que infringeixin el Codi o les polítiques i procediments de CRUMA seràn sotmesos a mesures disciplinàries, que poden arribar fins a l'acomiadament. Aquestes mesures s'apliquen també a qualsevol que ordeni o aprovi les infraccions o tingui coneixement d'elles i no actúi immediatament per corretgir-les.


 

empleo

empleo


newsletter

Si vol rebre quinzenalment documents i articles agrupats en diferents temàtiques, sel·leccioni aquelles que siguin del seu interès i subscrigui's:

Informes evolución económica
Estudios sectoriales
Noticias legales
Management (RRHH, Marketing, Finanzas, Calidad...)